Jeg holdt forelesning i NTNUs åpne forelesningsrekke Lørdaguniversitetet, 18. april 2009. Her er beskrivelsen:

“Post.Doc Finn Arne Jørgensen forteller om hvordan hytta gjennom de siste 150 årene har blitt en uatskillelig del av den norske folkesjela og samtidig en høyst synlig del av den norske naturen. Forelesningen presenterer hvordan den norske hyttedrømmen ble til med utgangspunkt i arbeidshytta (jakthytta, seterhytta) og turistforeningenes hyttenettverk i siste halvdel av 1800-tallet og fram til dagens stadig mer høyteknologiske privathytter.”

bilde-1

Forelesningen ble filmet og kan sees her: http://multimedie.adm.ntnu.no/mediasite/Viewer/?peid=96de6e2e85bd43cf9e19f4515adebaff

Powerpoint-presentasjonen min kan sees her: http://www.slideshare.net/finnarne/den-norske-hyttedrmmen