I anledning en liten Oslotur denne uken (jeg var på Forskningsrådets Miljø 2015-konferanse, hvor jeg også presenterte en poster om hytteprosjektet mitt) besøkte jeg først Hytteforbundets arkiver før jeg dro opp til Nydalen for å ha lunsj med Hyttelivs journalist Sverre Julsrud Kristiansen. I og med at jeg er i pappaperm fram til mai blir det ikke mye jobbing med hytteforskningen akkurat nå, men litt lunsj kan man da ikke si nei til. Sverre benyttet anledningen til å be om en kommentar til utviklingen av hytteprisene i Norge – poenget hans var å peke på at hytteprisene nær alpinløyper nesten ikke har rørt seg, mens dersom man går lengre unna stiger de langt mer. Jeg har ikke sett detaljert nok statistikk til å si noe helt konkret, men jeg tror nok dette skyldes at stadig flere ønsker seg hytter uten naboer – dette er den nye luksusen. Jeg så i kveld at Dagens Næringsliv, som har et av sine jevnlige hyttespesialutgaver i dag, trekker fram noen av de samme poengene. Det er de enkle hyttene uten full teknologisk infrastruktur som øker mest i pris.