Den skotske organisasjonen Reforesting Scotland arbeider for å gjenopprette det skoglagte skotske kulturlandskapet og tradisjonelle måter å bruke naturen på. Som en del av dette arbeidet har de opprettet kampanjen “A thousand huts – campaign to promote hutting culture.”

Slik beskriver de den tradisjonelle skotske hyttekulturen:

Hutting in Scotland has its roots in working class culture and has provided an affordable means for people from towns and cities to enjoy the countryside. With little money, hutters took out a small stake in marginal land to create a powerful symbol of freedom, enterprise and independence – building simple homes and shaping their own place, culture and community. The Carbeth hutters are best known and grew to prominence at the height of land reform in Scotland in the 1990s when their landlord sought to carry out a twentieth century clearance.

Det er interessant å se hvordan de betrakter hytta som et middel for å oppnå en eierskaps- og ansvarsfølelse for det skotske landskapet – Skottland har jo en ganske underutviklet hyttekultur sammenlignet med andre nordlige land, ifølge journalisten Lesley Riddoch, som kom til Umeå for å diskutere hytter med meg tidligere i år.