I dag mottok jeg en gladmelding fra redaktøren vår hos Tapir Akademisk Forlag – boken Norske hytter i endring – om bærekraft og behag, som jeg har redigert sammen med to gode (tidligere) kolleger fra NTNU i Trondheim, var nå kommet fra trykkeriet. Boken er en samling artikler om den norske hytta, skrevet av forskere fra en rekke fagfelt, fra hele Norge. Med boken ønsker vi å utforske mange ulike innfallsvinkler til det moderne hyttelivet og dets historiske røtter gjennom å se på samspillet mellom natur, samfunn, fritid og teknologi.

Ideen til boken kom fra en workshop jeg arrangerte i 2009, hvor en gruppe forskere besøkte Hyttemessen i Nidarøhallen i Trondheim for å observere, intervjue og samle data. Vi opprettet en felles blogg hvor vi skrev oppdateringer underveis og jeg skrev også et innlegg på forskning.no om selve forskningsprosessen. Dagsavisen hadde en stor artikkel om hytter for ikke så altfor lenge siden, og der omtalte de boken vår, men denne ligger dessverre ikke på nett.

Boken kan straks kjøpes rett fra forlaget eller gjennom gode bokhandler.

Her er innholdsfortegnelsen:

Hyttedrømmen mellom hjem, fritid og natur
Thomas Berker, Helen Jøsok Gansmo og Finn Arne Jørgensen

«Det egentlige Norge» – hytter i norsk litteratur, ca. 1814–2005
Ellen Rees

Den første hyttekrisa. Samfunnsplanlegging, naturbilder og allmenningens tragedie
Finn Arne Jørgensen

Drømmen om det enkle liv – et grunnlag for mer bærekraftig hyttekultur?
Eli Støa, Bendik Manum og Margrethe Aune

Med barn på hytta – energikrevende rekreasjon
Tove Krogstad Johnsen

Hyttemobilitet som kulturfenomen
Knut Hidle og Winfried Ellingsen

Hyttebruk og miljø: en arena for nøysomhet eller overforbruk?
Carlo Aall

Frihet i ei lita hytte? Energiforbrukets sosiotekniske aktører
Helen Jøsok Gansmo og Thomas Berker

Hytter og vernet fjellnatur. Status, problemer og mulige løsninger
Einar Stamnes

Bærekraftig urbanisering? Endringer i den norske hyttekulturen
Thomas Berker og Helen Jøsok Gansmo