Boken Norske hytter i endring: Om bærekraft og behag, som jeg redigerte sammen med mine tidligere NTNU-kolleger Helen Jøsok Gansmo og Thomas Berker, fikk en helsides bokmelding i arkitekturtidsskriftet Arkitektur N, nr. 2/2012. Jeg er glad for å se at boken får god omtale  – antologien er “lettlest og gir forståelse for den norske hytta som samfunns- og kulturfenomen, samtidig som den avdekker kompleksiteten og de mange realiserte selvmotsigelser.”