Denne bloggen følger historikeren Finn Arne Jørgensen gjennom skrivingen av boken Hyttedrømmen: Historien om den norske hytta, 1850-2010.
Presentasjoner

A View to a Hill: Experiencing nature through leisure cabin architecture

Ved årskonferansen til American Society for Environmental History i vakre Portland, Oregon presenterte jeg en poster basert på hytteforskningen min. Jeg kan dessverre ikke legge ut en versjon av den her, da jeg brukte en del bilder som jeg ikke har rettigheter til å publisere på internett. Men her er i alle fall et sammendrag...

Lørdagsuniversitetet, 18. april 2009

Jeg holdt forelesning i NTNUs åpne forelesningsrekke Lørdaguniversitetet, 18. april 2009. Her er beskrivelsen: “Post.Doc Finn Arne Jørgensen forteller om hvordan hytta gjennom de siste 150 årene har blitt en uatskillelig del av den norske folkesjela og samtidig en høyst synlig del av den norske naturen. Forelesningen presenterer hvordan den norske hyttedrømmen ble til med...

“Technological Infrastructures and Natural Experiences: The Development of the Norwegian Trekking Association’s Network of Footpaths and Cabins,” 26. februar 2009

Jeg la fram det andre konferansepaperet fra dette prosjektet ved American Society for Environmental History-konferansen i Tallahassee, Florida, 26. februar 2009. Paperet het “Technological Infrastructures and Natural Experiences: The Development of the Norwegian Trekking Association’s Network of Footpaths and Cabins” – her er sammendraget: In order to get back to nature, you first need to...

Den norske hytta, 3. september 2008

En av de mange andre tingene jeg driver på med er en tverrfaglig seminarrekke ved NTNU som har miljø og kultur som tema. Ett av de første møtene vi hadde var viet til hytta som forskningstema i samfunnsvitenskapene og humaniora. Fire forskere fra tre ulike fagfelt (Finn Arne Jørgensen, Tove K. Johnsen, Maja Farstad og...

“Are you really in the wild when you have an espresso machine in your cabin?” 13. mars 2008

Jeg presenterte det første paperet fra dette prosjektet på den årlige konferansen til American Society for Environmental History i Boise, Idaho i USA, 13. mars 2008. Paperet hadde tittelen “Are you really in the wild when you have an espresso machine in your cabin?” – tror dette uoffisielt ble kåret til konferansens beste tittel! 🙂...