I år fyller Friggeboden 30 år. Friggeboden er et utpreget svensk fenomen som etterhvert har fått litt omtale i Norge, så jeg tenkte her å si noen ord om friggeboden og dens historie. På slutten av 1970-tallet var interessen for små anneks i Sverige svært stor og byggesakssøknadene hopet seg opp. Hver minste lille dukkestue...