Sammen med noen gode kolleger fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier arrangerer jeg en workshop om hytteforskning i mai 2009. Vi planlegger å samles under den store hyttemessa i Nidarøhallen før vi planlegger en bok basert på forskningen vår.

Hytta som fenomen har en lang historie og mange vil hevde at hytta er en uatskillelig del av den norske folkesjela. Hytta er et fristed, et familiested og en måte å være i naturen på, men den kan også være en stressfaktor, et strengt regulert sosialt felt og et økende miljøproblem. Vi ønsker å utforske de ulike rollene hytta har, motsetningene som kan oppstå mellom dem og hvilken rolle humaniora og samfunnsfagene kan spille i å forstå forholdet mellom hytter, miljø og samfunnsutvikling bedre. Ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU, er for tiden to prosjekter på ulike måter opptatt av hytta som sosio-teknisk fenomen. Vi vet at mange flere deler denne interessen.

Vi inviterer forskere fra hele Skandinavia til en workshop som skal arrangeres i forbindelse med Hyttemessen Norsk Hytteliv i Trondheim 8. – 10. mai 2009 (http://www.norskhytteliv.no/). Denne messen har deltakelse fra over 100 leverandører og aktører og trekker vanligvis 15-20 000 besøkende. Vi ønsker å bruke messen som utgangspunkt for felles forskning, utveksling av erfaringer og planlegging av en bok.

På workshopen vil vi utforsker de tematiske møtepunktene rundt fenomenet hytter med natur, kultur og teknologi som sentrale innganger, og deltakerne kan bruke messen til å samle inn materiale til sine egne forskningsprosjekter. Gjennom datainnsamling på messen håper vi å gripe fenomener i bevegelse, i konstant utvikling, og bidra med tverrfaglige studier av komplekse aktørnettverk. Vi vil opprette en felles, offentlig blogg hvor deltakerne kan skrive innlegg om sine erfaringer fra hyttemessen mens den pågår (se http://hytter.miljohistorie.net/).

Hovedhensikten med workshopen er å legge grunnlaget for en bok med tekster fra workshopens deltakere. Boken skal innby til debatt og refleksjon rundt den imaginære og materielle hytta – myter og fakta om hytta – og skal kunne fungere som en diskusjonsbok av relevans for både forbrukere, offentlige planleggere og kommersielle aktører. Boken vil bli redigert av NTNU-forskerne Finn Arne Jørgensen, Thomas Berker og Helen Jøsok Gansmo, og vil gå i trykken i november 2009.

Full invitasjon finnes her: http://hytter.miljohistorie.net/invitasjon/ – påmeldingsfristen er 8. april, men dersom vi hører fra deg i løpet av uka etter påske går det nok bra.