Sosialantropologen Unni Wikan uttalte i dagens Dagens Næringsliv:

Etter å ha levd i felten under kummerlige forhold, setter jeg overhodet ikke pris på den norske, gamle hyttekulturen. Utedo og hentevann vil jeg virkelig ikke ha. Ikke tale om! Og jeg vil ha elektrisitet. Jeg vet hva det er å leve uten strømbryter.