Foto: Bosse Sundin

I dag holdt jeg et innlegg i seminarrekken til Institutionen för idé- och samhällsstudier ved Umeå Universitet, med andre ord min nye arbeidsgiver. Dette er første gangen jeg presenterer forskningen min for en større gruppe kolleger her i Sverige, så jeg var glad for å se at det var godt oppmøte og en veldig god diskusjon etterpå. Vi brukte spesielt mye tid på å diskutere sammenhengene og forskjellene mellom norske og svenske hytter.