Gansmo, Berker & Jørgensen, Norske hytter i endring: Om bærekraft og behag (Tapir Akademisk Forlag, 2011)