Idébladet Hytteliv fyller 40 år i sommer – gratulerer så mye! Jeg vil også benytte anledningen til å reklamere litt for de fire artiklene jeg skriver for Hytteliv om bladets historie. Den første av dem sto på trykk i Nr. 5, side 52-53 og tok for seg bladet utgivelser på 1970-tallet. I neste nummer – som kommer i salg 11. juni – skriver jeg om 1980-tallet, og de to neste artiklene tar ikke overraskende for seg henholdsvis 1990- og 2000-tallet. Jeg har jo lest stort sett hvert eneste nummer av Hytteliv allerede, men det har vært interessant å gjøre det på et så fokusert vis, for så å skrive noe vettugt om det hele. Det blir jo en god del gjentakelser i løpet av de førti årene (noen hytter dukker til og med opp flere ganger), men samtidig former det seg noen større mønstre som jeg tror er viktige å løfte fram. Jeg skal skrive om disse i en egen tekst her på bloggen når alle fire tekstene er trykket.

Jeg skal høre med Hytteliv om jeg kan publisere disse tekstene også her på nettsiden min etterhvert, men inntil videre er det bare en ting som gjelder – løp og kjøp!