Det er på høy tid at det skrives en bok om den norske hyttas historie. En hytte blir en hytte gjennom en kombinasjon av individuell og kollektiv historie. Det er den felles historien som gjør at vi har en mer eller mindre felles ide om hva en hytte er, og gjennom de hundretusener av individuelle historier om bestemte hytter. Historien binder sammen nye luksushytter på Hafjell med en enkel hytte med utedass i Nord-Trøndelag, Røkkes palass med en rønne i Nordmarka. Boken min handler mer om den felles historien enn de individuelle historiene, selv om det er vanskelig å se for seg en uten den andre.

Mitt forskningsprosjekt om den norske hyttas historie skal ende opp som en bok på et stort norsk forlag, rettet mot et allment publikum. Den foreløpige arbeidstittelen er Hyttedrømmen: Historien om den norske hytta, 1850-2010.

Bokmanuset skal ferdigstilles høsten/vinteren 2011, så boken vil komme en gang i løpet av 2012.